» Norsko » Oslo » Historie

Oslo - historie

První historické zprávy o osídlení kraje pocházejí z doby kolem r. 500, nicméně archeologické nálezy prokázaly osídlení už před 7000 lety. Svůj význam si toto místo získalo v době Vikingu, kdy zde bylo vybudováno jedno z největších a nejznámějších tržišť severní Evropy.

Název Oslo vychází ze dvou staronorských slov: Os nebo také Ass znamená ve staronorštině Bůh, lo pochází z Lund, což ve staronorštině znamená Háj. Oslo bylo tedy nejspíše místo, kde byli uctíváni bohové.

Město jako takové založil král Harald Hardrade, který o jeho výstavbě rozhodl v r. 1048. V 11. století zde byl postaven první kostel a založeno biskupství. Tehdejší město stálo v místech dnešní čtvrti Gamleby, kde byly odkryty zbytky hradu a kostel Pany Marie, ve kterém byly uloženy ostatky sv. Halvarda, patrona severního a východního Norska. Byl to kostel, v němž prý bylo 23 oltářů.

Ve 13. století mělo město 3000 obyvatel. Král Hakon V. Magnussen (1299-1319) si Oslo oblíbil a nechal zde postavit královskou rezidenci. Přesto i po té vladaři sídlili v Bergenu. Hakon V. nechal navíc postavit pevnost Akershus, aby město lépe opevnil. Bylo to právě v době, kdy Oslo i celé Norsko zažívalo svou zlatou éru. Celkový rozkvět byl ukončen morovou epidemií v r. 1350. Od té doby význam města trvale klesal. K celkové zkáze přispěla i ztráta politické samostatnosti, jakož i mnoho požáru.

Nový rozkvět přišel až s vládou krále Christiana IV. Dánského, který po velkém požáru v r. 1624 rozhodl o nové výstavbě města pod zdmi obnovené pevnosti Arkershus a dal mu nové jméno Christiania. Další rozvoj byl založen na obchodu a z města se brzy stalo rejdařské a obchodní středisko propojující severní Evropu s kontinentem. Většina politiku pobývala však ve Stockholmu nebo v Kodani.

V r. 1814 se Norsko vymanilo z podrueí Dánska, ale hned bylo zapojeno do unie se Švédskem. Společným králem se stal Karel Johan XIV., někdejší Napoleonův generál J. B. Bernadotte. Z Osla se stalo hlavní město a začalo se znovu rozvíjet. Vyrůstaly nové ulice a kostely. Populace se rozrostla z 8 000 v r. 1800 na 20 000 v r. 1840.

Při příležitosti 300 let svého trvání v r. 1925, dostalo od krále své původní pojmenování Oslo. Ještě předtím v r. 1905 byla Christiania přejmenovaná na Kristiania, povýšena na hlavní město nového norského království.

© 2024 Norsko.net: Oslo - Laponsko - Lofoty - Vesterály
TOPlist